projektowanie ogrodów Wrocław
Usługi

Architektura krajobrazu

Projekt wykonawczy ogrodu to szczegółowy projekt zagospodarowania, uwzględniający wszystkie projektowane elementy w sposób ilościowy i jakościowy. Realizowany jest na podstawie wizji lokalnej i szczegółowej inwentaryzacji terenu, w oparciu o rozmowy z Klientem. Każdy element jest omówiony i w pełni dopasowany do Państwa potrzeb. Projekt wykonawczy stanowi gotową dokumentację dla realizacji ogrodu (zawiera wszelkie wymiary, odległości i rozstawy projektowanych obiektów i roślin).

Współpraca – etapy i czas oczekiwania

Pracę nad projektem ogrodu podzielić można na 3 etapy: przygotowanie koncepcji; konsultacje i modyfikacje oraz opracowanie szczegółowego projektu wykonawczego. W zależności od wielkości ogrodu i stopnia skomplikowania projektu czas potrzebny na jego opracowanie to przeciętnie: 10-14 dni na przygotowanie wariantów koncepcji, do tygodnia – wprowadzenie zmian i modyfikacji po konsultacjach; do 14-21 dni - opracowanie pełnego projektu wykonawczego. Na wyraźne Państwa życzenie projekt może zostać wykonany w intensywniejszym trybie.

Przygotowanie koncepcji

10-14 dni

Konsultacje i modyfikacje

do 7 dni

Opracowanie projektu wykonawczego

14-21 dni

Zakres projektu

Projekt wykonawczy ogrodu

Część opisowa

 • Opis koncepcji i uzasadnienie przyjętych rozwiązań
 • Szczegółowa lista projektowanych roślin (nazwa polska, łacińska, rozstaw, ilość sztuk)
 • Dla kluczowych gatunków kompozycyjnych określenie ich dekoracyjności, terminu kwitnienia i wskazówki pielęgnacyjne)
 • Opis użytych w projekcie materiałów + zestawienie ilościowe
Projekt koncepcyjny ogrodu

Część graficzna

 • 2 poglądowe warianty koncepcyjne
 • Wybrany projekt koncepcyjny z wprowadzonymi zmianami w skali 1:100 lub 1:200 w kolorze
 • Przekroje ogrodu lub fragmentów (w wypadku znaczących różnic terenowych)
 • Projekt techniczny nasadzeń (zawierający rzut roślin z zaznaczonymi wymiarami i rozstawą)
 • Schemat nawierzchni (z wymiarowaniem i specyfikacją)
 • Schemat nawodnienia, oświetlenia, ewentualnie elementów małej architektury (opcjonalnie w zależności od ustaleń)
 • Wizualizacja fragmentu założenia

Realizacja projektu


Posiadając gotowy projekt ogrodu możemy przystąpić do jego realizacji. Współpracuję z najlepszymi specjalistami na rynku, którzy wiedzą jak przekuć dokumentację techniczną w piękny ogód. Jako projektant czuję się odpowiedzialna za cały proces realizacyjny, dlatego możecie Państwo liczyć na moją pomoc na każdym etapie.

Realizacja projektu ogrodu przydomowego

Inwentaryzacje dendrologiczne

Zakres inwentaryzacji dendrologicznej obejmuje zinwentaryzowanie wszystkich istniejących na danym terenie drzew i krzewów. Standardowo dla każdej jednostki zbierane są informacje na temat gatunku, średnicy korony, wysokości, obwodu pnia na wysokości 130 cm dla drzew oraz powierzchni zajmowanej przez krzewy, jak również uwag co do stanu zdrowotnego.

W zależności od ustaleń zakres opracowania może ulec rozszerzeniu o wytyczne dotyczące gospodarki drzewostanem, obwody pni na wys. 5 cm czy szacunkowy wiek drzew.

Dokumentacja przygotowywana jest w formie rysunku oraz części opisowej zawierającej wykaz tabelaryczny zinwentaryzowanych jednostek. Wycena prac zależy od ilości drzew oraz charakterystyki samego terenu.

Istnieje możliwość opracowania inwentaryzacji dendrologicznej zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Wrocławia w sprawie ochrony drzew i rozwoju terenów zieleni Wrocławia z dnia 11 sierpnia 2016 r. Inwentaryzacja przygotowana w postaci plików shapefile z podaną geolokalizacją drzew zostaje wprowadzona bezpośrednio do systemu SIP Wrocławia.

Zapytania proszę kierować na adres mailowy wraz z informacją na temat danego terenu.

Inwentaryzacja dendrologiczna

Wizualizacje

Tworząc przez lata projekty ogrodów nabyłam umiejetność wykonywania realistycznych wizulizacji. Dzięki temu mogę oferować je nie tylko jako dodatek do swoich projektów, lecz jako odrębny produkt. Oferta skierowana jest biur projektowych, architektów, deweloperów i wszystkich, którzy chcieliby zobrazować swoje wizje. Cena silnie zależy od ilości ujęć i skomplikowania modelu, ale mogę zapewnić, że jest konkurencyjna.

Zachęcam do zapoznania się z portfolio.

W razie zainteresowania proszę o kontakt.

Wizualizacja realistyczna

Kształcenie

Oferta skierowana do wszystkich osób zainteresowanych samodzielnym zaprojektowaniem swojego ogrodu, pod czujnym okiem specjalisty. W ciągu cyklu spotkań dowiedzą się Pańśtwo jak od podstaw rozpocząć prace projektowe nad nowym zagospdoarowaniem, jak wytyczać strefy, w jaki sposób tworzyć koncepcję oraz jak od koncpecji przejść do technicznego projektu wykonawczego. Wszystkie Państwa pomysły są konsultowane z doświadczonym architektem krajobrazu, który przeprowadzi Państwa przez skomplikowany proces projektowy oraz zweryfikuje funkcjonalność i możliwość realizacji zaproponowanych rozwiązań oraz poprawność stylistyczną i siedliskową dobranych gatunków. Możliwość spotkań indywidualnych lub w grupach.

W razie zainteresowania proszę o kontakt.

Rzut rysunku projektu ogrodu

Cennik projektowania ogrodów


Można przyjąć, że dla ogrodów prywatnych koszty projektu oscylują w przedziałach podanych w cenniku, pamiętać należy jednak należy że dokładna wycena dokonywana jest po wstępnym ustaleniu wymagań i zakresu prac projektowych.


Wielkość działki
Cena
do 200 m2 3000 - 5000 zł
200 - 1000 m2 4000 - 7000 zł
1000 - 2000 m2 6000 - 15000 zł
powyżej 2000 m2 wycena indywidualna
Cennik inwentaryzacji dendrologicznych


Szacunkowy cennik dla inwentaryzacji dendrologicznych, gdzie za jednostkę inwentaryzacyjną jest uważany każdy pień drzewa powyżej 130 cm oraz każdy osobny krzew lub zwarta grupa krzewów.


Ilość jednostek
Cena
1 - 10 około 35 zł/szt.
11 - 50 około 25 zł/szt.
51 - 100 około 20 zł/szt.
101 - 500 około 15 zł/szt.
501 - 1000 około 12 zł/szt.
ponad 1000 10 zł/szt. i mniej


W razie zainteresowania proszę o kontakt.