LAND ARCH DESIGN
mgr inż. arch. kraj.
Hanna Olczyk
tel. 792 626 377
biuro.landarchdesign@gmail.com
land arch design

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PLACU RUSKIEGO W WOŁOWIE


Przedstawiona koncpejca projektowa zajęła wyróżnienie honorowe w konkursie na koncepcję zagospdoarowania Placu Ruskiego w Wołowie, organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy Wołów. Ideą przewodnią było stworzenie tzw. Parku Astronautów, wpisując w układ przestrzenny planety układu słonecznego, tablice informacyjne oraz nawiązując do lokalnych autorytetów. Opracowanie tworzone było we współpracy z Agnieszką Górską oraz Sylwią Ukleją.
	
$('#gallery2').rebox({ selector: 'a' });

Copyright 2014 LAND ARCH DESIGN