LAND ARCH DESIGN
mgr inż. arch. kraj.
Hanna Olczyk
tel. 792 626 377
biuro.landarchdesign@gmail.com
land arch design

KONCEPCJA PROGRAMOWO-PRZESTRZENNA ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW W REJONIE ULIC TOWAROWEJ I DWORCOWEJ W STARGARDZIE SZCZECIŃSKIM


Przedstawiony projekt reazlizowany była w ramach konkursu na koncpecję programowo-przestrzenną zagospodarowania terenów w Stargardzie Szczecińskim, organizowanym przez Gminę Miasto Stargard Szczeciński. Dotyczył on zagoapodarowania terenów wokół dworca kolejowego wraz z rozwiązaniem węzła przesiadkowego. Projekt tworzony był w zespole projektowym, w skład którego wchodzli dodatkowo: Piotr Michniewicz, oraz Paweł Pach.
	
$('#gallery2').rebox({ selector: 'a' });

Copyright 2014 LAND ARCH DESIGN