LAND ARCH DESIGN
mgr inż. arch. kraj.
Hanna Olczyk
tel. 792 626 377
biuro.landarchdesign@gmail.com
land arch design

Jak wygląda współpraca w zakresie projektu wykonawczego?


W odróżnieniu od e-projektu koncepcyjnego, projekt wykonawczy wymaga nieco większego zaangażowania ze strony klienta: niezbędne bowiem będzie kilka spotkań, w tym minimum jedno na działce. Projekt ten realizowany jest głównie dla inwestycji zlokalizowanych do 50km od Wrocławia. Dla bardziej odległych inwestycji, cenę dojazdu i kosztów czasowych ustalamy indywidualnie w zależności od ilości wizyt.

I ETAP − spotkanie i wizja lokalna
Organizujemy pierwsze spotkanie, na którym omawiamy Państwa wymagania, sugestie i wytyczne co do projektu. Państwo przekazujecie niezbędne materiały tj. podkład geodezyjny, ew. inne plany, wypełniony formularz wstępny (do pobrania w zakladce Kontakt) i zapoznajecie się ze wzorem umowy. Po jej podpisaniu można od razu przystąpić do czynności niezbędnych do wykonania przed rozpoczęciem prac projektowych tj. do:
 • wykonania niezbędnych pomiarów,
 • przeprowadzenia inwentaryzacji terenu,
 • w razie potrzeby przeprowadzenie również inwentaryzacji dendrologicznej.
II ETAP − projekty koncepcyjne
W oparciu o wcześniejsze wytyczne, rozmowę oraz przeprowadzone analizy, sporządzane są 2 projekty koncepcyjne uwzględniające główne strefy użytkowe, układ komunikacyjny i układ roślinności oraz kluczowe elementy kompozycyjne w skali 1:100 lub 1:200. Na tym etapie koncepcje nie zawierają szczegółowego spisu roślinności. Czas na wykonanie obu koncepcji, w zależności od ustaleń waha się od 1 do maksymalnie 2 tygodni.

III ETAP − prezentacja koncepcji
Na drugim spotkaniu, w dogodnie ustalonym miejscu, prezentowane są Państwu oba warianty o charakterze projektu koncepcyjnego. Następnym krokiem jest wybór atrakcyjniejszej dla Państwa wersji, wskazanie zastrzeżeń i niezbędnych modyfikacji oraz pisemna akceptacja wariantu, zamykająca proces koncepcyjny.

IV ETAP − projekt wykonawczy
Na podstawie zatwierdzonej koncepcji sporządzony zostaje projekt wykonawczy ogrodu. Na zakres i czas wykonania projektu mają wpływ wcześniej poczynione ustalenia. Czas jego wykonania szacuje się średnio do 2 (maksymalnie 3) tygodni. Gotowy projekt przekazany zostaje Państwu w formie książkowej, na ogół w formacie A4. Wówczas możemy porozmawiać o ewentualnej dalszej współpracy, tj. realizacji ogrodu zgodnie ze sporządzonym projektem.

Przykład projektu wykonawczego:
	
$('#gallery2').rebox({ selector: 'a' });
Na pełny projekt wykonawczy składa się zatem:
  część graficzna:
 • 2 poglądowe warianty koncepcyjne;
 • wybrany projekt koncepcyjny z wprowadzonymi zmianami w skali 1:100 lub 1:200 w kolorze;
 • przekroje ogrodu lub fragmentów (w wypadku znaczących różnic terenowych);
 • projekt techniczny nasadzeń (zawierający rzut roślin z zaznaczonymi wymiarami i rozstawą);
 • schemat nawierzchni (z wymiarowaniem i specyfikacją);
 • schemat nawodnienia, oświetlenia, ewentualnie elementów małej architektury (opcjonalnie w zależności od ustaleń);
 • wizualizacja fragmentu założenia (standardowo jedno ujęcie);
  część opisowa:
 • informacje o projektowanym terenie;
 • opis koncepcji i uzasadnienie przyjętych rozwiązań;
 • szczegółowa lista projektowanych roślin (nazwa polska, łacińska, rozstaw, ilość sztuk);
 • dla kluczowych gatunków kompozycyjnych określenie ich dekoracyjności, terminu kwitnienia i wskazówki pielęgnacyjne);
 • opis użytych w projekcie materiałów + zestawienie ilościowe;
 • kosztorys na życzenie.

Copyright 2014 LAND ARCH DESIGN