LAND ARCH DESIGN
mgr inż. arch. kraj.
Hanna Olczyk
tel. 792 626 377
biuro.landarchdesign@gmail.com
land arch design

Inwentaryzacja dendrologiczna

Zakres inwentaryzacji dendrologicznej obejmuje zinwentaryzowanie wszystkich istniejących na dany terenie drzew i krzewów. Standardowo dla każdej jednostki zbierane są informacje na temat rodzaju i gatunku, średnicy korony, wysokości, obwodu pnia na wysokości 130 cm dla drzew oraz powierzchni zajmowanej przez krzewy jak również uwag co do stanu zdrowotnego.
W zależności od ustaleń zakres opracowania może ulec rozszerzeniu o wytyczne dotyczące gospodarki drzewostanem, obwody pni na wys. 5 cm czy szacunkowy wiek drzew.

Dokumentacja przygotowywana jest w formie rysunku oraz części opisowej zawierającej wykaz tabelaryczny zinwentaryzowanych jednostek. Wycena prac zależy od ilości drzew oraz charakterystyki samego terenu.

Zapytania proszę kierować na adres mailowy wraz z informacją na temat danego terenu.

Copyright 2014 LAND ARCH DESIGN