LAND ARCH DESIGN
mgr inż. arch. kraj.
Hanna Olczyk
tel. 792 626 377
biuro.landarchdesign@gmail.com
land arch design

Jak wygląda współpraca w zakresie projektu koncepcyjnego?


I ETAP − zgłoszenie projektu
Po zgłoszeniu przez Państwo chęci zamówienia projektu kontaktuję się z Państwem. Proszę o przesłanie niezbędnych materiałów do wykonania projektu koncepcyjnego:
  • podkład geodezyjny lub inny podkład/mapa zawierające niezbędne elementy istniejącego stanu zagospodarowania terenu,
  • zdjęcia działki,
  • wypełniony formularz, dotyczący preferencji użytkowników (do pobrania w zakladce Kontakt).
II ETAP − projekty koncepcyjne
Po otrzymaniu raty ustalonej wpłaty, w przeciągu 1 tygodnia wykonywane są dla Państwa dwa różne warianty koncepcyjne, uwzględniające główne strefy użytkowe, układ komunikacyjny i układ roślinności oraz kluczowe elementy kompozycyjne. Następnie materiały przekazywane są pocztą elektroniczną lub/i tradycyjną.

Przykład projektu koncepcyjnego:
	
$('#gallery2').rebox({ selector: 'a' });

Na każdy z dwóch wariantów koncepcyjnych składa się:
  • rzut ogrodu z góry z oznaczonymi strefami, elementami architektonicznymi i powierzchniami roślinnymi (roślinność niska, średnia, wysoka, rabaty, trawniki, dominanty roślinne z podaniem kluczowych gatunków kompozycyjnych) w skali 1:100 lub 1:200 w kolorze;
  • opis założeń koncepcyjnych;
  • przykładowe zdjęcia odzwierciedlające charakter projektowanych elementów;
  • lista kluczowych gatunków kompozycyjnych ze zdjęciami i krótkim opisem;
  • projekt koncepcyjny NIE zawiera szczegółowego doboru wszystkich roślin wraz z ilościami i rozstawem ani szczegółowej specyfikacji projektowanych nawierzchni (patrz zakres projektu wykonawczego).
Na Państwa dodatkowe życzenie standardowy projekt można rozszerzyć o szczegółowy rysunek i wykaz roślinności (kluczowe gatunki kompozycyjne + gatunki dopełniające: ilość, rozstawa, ponumerowane gatunki) dla wybranej i zmodyfikowanej zgodnie z Państwa zaleceniami koncepcji, tak by w efekcie osiągnąć odpowiednik projektu wykonawczego.

Copyright 2014 LAND ARCH DESIGN