LAND ARCH DESIGN
mgr inż. arch. kraj.
Hanna Olczyk
tel. 792 626 377
biuro.landarchdesign@gmail.com
land arch design

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PRZY DOMU JEDNORODZINNYM WE WROCŁAWIU (projekt wykonawczy)


Ideą przewodnią projektu było wykreowanie ogrodu nawiązującego do stylu naturalistycznego, angielskiego romantycznego, przyjaznego dzieciom. Zastosowano łagodne łuki i delikatne fale, które tworzą układ kompozycyjny całości założenia. Ogród ma za zadanie stworzyć uporządkowane ale jednocześnie lekko „dzikie” miejsce wypoczynku i zabaw. Projekt zakłada strefowe kształtowanie powierzchni działki, poprzez zastosowanie układu dwóch głównych wzajemnie powiązanych wnętrz krajobrazowych. Bezpośrednio przy tarasie kreowana jest strefa wypoczynkowa (zaciszna, wraz z pergolą porośniętą ozdobnym pnączem). W części zachodniej mieści się strefa rekreacyjna, tworzona z uwzględnieniem potrzeb dzieci – mieści się w niej domek ogrodowy, specjalnie wydzielone miejsce na huśtawkę oraz szeroka polana dająca możliwość rozstawienia trampoliny. Strefa wejściowa nawiązuje układem do kompozycji roślinnej – zastosowano łagodne łuki wytyczające strefy ruchu pieszego i jezdnego. Wokół domu mieści się strefa przejścia – od strony północnej podkreślona przez szpaler drzew, od wschodniej wytyczona jako cięta ścieżka w łące kwietnej. Zaplanowana kompozycja daje możliwość dogodnego połączenia z potencjalną sąsiadującą od wschodu działką.
	
$('#gallery2').rebox({ selector: 'a' });

Copyright 2014 LAND ARCH DESIGN