LAND ARCH DESIGN
mgr inż. arch. kraj.
Hanna Olczyk
tel. 792 626 377
biuro.landarchdesign@gmail.com
land arch design

KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA DEPTAKA W CIĄGU ULICY KONSTYTUCJI 3 MAJA W KARPACZU


Przedstawiona koncpejca projektowa reazlizowana była we współpracy z mieszkańcami, W ramach warsztatów urbanistycznych organizowanych przez Towarzystwo Urbanistów Polskich o. Wrocław i Urząd miejski w Karpaczu. Zakres opracowania zarówno tematyczny jak i przestrzenny był bardzo szeroki. Poniżej zaprezentowana jest jedynie część opracowania. Całość koncpepcji tworzona była w zespole projektowym, w skład którego wchodzli dodatkowo: Piotr Michniewicz, Paweł Pach oraz Wawrzyniec Zipser.
	
$('#gallery2').rebox({ selector: 'a' });

Copyright 2014 LAND ARCH DESIGN