LAND ARCH DESIGN
mgr inż. arch. kraj.
Hanna Olczyk
tel. 792 626 377
biuro.landarchdesign@gmail.com
land arch design

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENóW REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWYCH WOKÓŁ ZBIORNIKA WODNEGO W MIEJSCOWOŚCI GŁUCHÓW


Przedstawiona koncpejca projektowa reazlizowana była jako projekt konkursowy. Plansze przedstawiają inwenstaryzację terenu, schematy, koncpecpcję projektową oraz szczegółowe rozwiązania miałej architektury. Opracowanie tworzone było we współpracy z Joanną Kowlaską oraz Jackiem Kuśmierskim.
	
$('#gallery2').rebox({ selector: 'a' });

Copyright 2014 LAND ARCH DESIGN