LAND ARCH DESIGN
mgr inż. arch. kraj.
Hanna Olczyk
tel. 792 626 377
biuro.landarchdesign@gmail.com
land arch design

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PRZY DOMU JEDNORODZINNYM W ŁĄCE (e-projekt wykonawczy)


Celem projektu było wykreowanie ogrodu w stylu nawiązującym do naturalistycznego, jednak dostosowanym do nowoczesnej bryły budynku. Zastosowano łagodnie przechodzący układ: geometryczny w najbliższym sąsiedztwie domu, który przechodzi w całkiem swobodny w miarę oddalania się od zabudowy. W koncepcji istotne jest nawiązanie do otaczającego krajobrazu i zachowanie wrażenia otwartości przestrzeni. Założeniami było zachowanie maksymalnego nasłonecznienia działki i ograniczenie powierzchni utwardzonych. Dominują gatunki roślin liściastych.
	
$('#gallery2').rebox({ selector: 'a' });

Copyright 2014 LAND ARCH DESIGN