LAND ARCH DESIGN
mgr inż. arch. kraj.
Hanna Olczyk
tel. 792 626 377
biuro.landarchdesign@gmail.com
land arch design

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PRZY DOMU JEDNORODZINNYM W KRZEPTOWIE (projekt wykonawczy)


Ideą przewodnią projektu było wykreowanie ogrodu w stylu nowoczesnym, dostosowanym do bryły budynku. Zastosowano układ geometryczny, o kątach prostych i czytelnych podziałach. Ważną rolę w odbiorze ogrodu odgrywa zastosowanie materiałów na nawierzchnie, których kolorystykę zachowano w bieli i czerni. Tożsamość ogrodu buduje wkomponowanie powierzchni wysypanych białym grysem i elementów betonowych donic terenowych w roślinność.
	
$('#gallery2').rebox({ selector: 'a' });

Copyright 2014 LAND ARCH DESIGN