LAND ARCH DESIGN
mgr inż. arch. kraj.
Hanna Olczyk
tel. 792 626 377
biuro.landarchdesign@gmail.com
land arch design

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA OGRODU PRZY DOMU JEDNORODZINNYM W Dobrzykowicach (projekt wykonawczy)


Ideą przewodnią projektu było wykreowanie efektownie wyglądającego przez cały rok ogrodu przy jednoczesnym uwzględnieniu niewielkiego nakładu prac pielęgnacyjnych. Głównym typem zastosowanej roślinności jest roślinność iglasta oraz liściasta zimozielona. Sam układ opiera się na łagodnych łukach i obłych kształtach, co bardzo dobrze komponuje się ze stosowaną roślinnością iglastą. Ważne dla kształtowania ogrodu jest również zastosowanie materiału kamiennego w postaci łupka, z którego zbudowane są ścieżki i murki dopełniające charakteru założenia. Projekt zakłada strefowe kształtowanie powierzchni działki, poprzez zastosowanie układu wnętrz krajobrazowych. Wnętrza krajobrazowe to wydzielone mniejsze fragmenty przestrzeni, których odbiór przez użytkownika jest czytelniejszy.
	
$('#gallery2').rebox({ selector: 'a' });

Copyright 2014 LAND ARCH DESIGN